IT-tjänsteperson i beredskap (IT-TIB)

031-334 10 68

Inledning

Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla dagar. Dessa funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid av IT-avdelningen.

Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler arbetsprocesser digitaliseras, vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift och förvaltning av IT-system och nätverk.

Denna rutin beskriver förfarandet för IT-tekniker i beredskap.

  • Beredskapstid är 16:00-07:00 vardagar samt 00:00-24:00 lediga dagar samt helger.
    Övrig tid 07:00-16:00 gäller 0523-61 35 80 (13580)
  • Uppdrag får endast komma via SOS-alarm och ges till av respektive kommun godkända kunder
  • Inställelsetid är 30 minuter (ärendet påbörjas och återkopplas till kund)
  • IT-tekniker skall av kund få Ansvar, Verksamhet och eventuellt Aktivitet för att kunna redovisa nedlagd tid till IT-handläggaren som i sin tur fakturerar kunden (verksamheten) med 700: - för påbörjat ärende (1h) samt 700:- per nästkommande påbörjade timmar. Nedlagd tid redovisas till IT-handläggare skyndsamt efter beredskapsvecka
  • IT-tekniker får vid större incident beordra in andra tekniker i tjänst, IT-chef skall hållas underrättad