Logo

SML-IT informerar om distansarbete

Förutsättningar

För att arbeta på distans behöver du:

En bärbar dator från SML-IT

Internetåtkomst hemma

Din dator kommer automatiskt att koppla upp sig på kommunens nätverk så fort du ansluter dig till internet via din router, nätverkssticka eller motsvarande. Det kan ta någon minut innan datorn har kopplat upp sig till kommunens nätverk. Därefter kan du börja arbeta precis som vanligt. För att bekräfta om koppling är klar, gå in på ”Internetåtkomst” längst ner i datorns högra hörn och bekräfta att det står ”Ansluten” under ”DirectAccess SML”:

vpn

Säkerhetsanvisningar

Vid distansarbete är det viktigt att inte glömma bort säkerheten. Tyvärr börjar vi se tecken på att folk utnyttjar krissituationen i världen genom att skicka ut meddelanden med information om Corona som innehåller datavirus och annan skadlig kod. Använd officiella sidor för nyheter och information, frångå inte processer och normala arbetsrutiner och använd endast utrustning från SML-IT för att utföra ditt arbete såväl på distans som på kontoret. Vi vill här påminna om att:

Skydda den fysiska åtkomsten till datorn

Vid behov, låsa datorn när du tillfälligt går ifrån den

Var uppmärksam på falska mejl eller sms som utger sig för att vara nyheter eller information om coronaviruset. Information ges endast av närmaste chef eller via Insidorna

Använd i första hand Teams för distansmöten i arbetssammanhang

Om känslig information förekommer i distansmötet, ska inget annat än Teams användas

Vid inbjudan av externa till distansmöten via andra videotjänster (Zoom, eller annat) är det tillåtet, så länge känslig information inte kommer att förekomma

Vi vill även tillägga att IT-supporten ibland kan ha svårt att fjärrstyra din dator vid problem under distansarbete.Tänk på att

Om du har en sämre arbetsmiljö i hemmet är det viktigt att ta mindre pauser oftare

Det går inte att skriva ut då skrivarna är på arbetsplatsen

Vid distansmöten är det viktigt att ha en fungerade mikrofon och bra ljud. Datorernas mikrofon och högtalare kan brista i den bemärkelsen. SML-IT kan tipsa om ett prisvärt headset för Teams, artikelnummer ”100060827” i Proceedo Länk till annan webbplats..

Om din internetåtkomst hemma är via 4G eller kontantkort kan du begränsa datorns data-användning genom att:

Vänsterklicka på internetåtkomst längst ner i datorns högra hörn


wifi

Vänsterklicka på din aktuella anslutning och klicka på egenskaper

Aktivera anslutning med datapriser

Vanliga frågor

Varför är datorn segare när jag arbetar hemma?

Det kan bero på att:

Din internetåtkomst i hemmet har långsammare hastighet

Distansen mellan din dator och din router är för lång

Microsoft har stor belastning på sina tjänster p.g.a. nedstängningar av skolor och verksamheter inom Europa (påverkar bl.a. mail, Teams och Skype)

Hur genomför man ett möte i Teams?

Gå in på applikationen Teams

Klicka på knappen för ny chatt i det övre vänstra hörnet

Sök fram medarbetaren eller medarbetare som du vill chatta eller samtala med

Knapparna för att ringa ett videosamtal, ringa ett vanligt samtal eller dela din skärm finns i det övre högra hörnet. Knappen längst till höger låter dig bjuda in fler medarbetare till samtalet/chatten (i händelse av att du vill lägga till fler i efterhand).

Klicka på ”Chatt” i fältet till vänster för att gå in på dina tidigare chattar eller gruppchattar.

Varför kan jag inte arbeta i ett specifikt system?

En del gamla program fungerar inte direkt, då får man koppla om till VPN. För att byta till VPN på din tjänstedator gör du såhär:

Öppna ”Inställningar”


Klicka dig vidare till ”Nätverk och Internet”

Klicka dig vidare till ”VPN” och sedan anslut dig till ”VPN SML”

Notera att när VPN krävs måste bytet alltid ske manuellt och inställningen är aktiv tills att datorn stängs av.