IT-support

IT-support är en av IT-avdelningens grunduppdrag. Det är också en förutsättning för kommunernas digitalisering. IT-supporten finns inte endast till för att hantera incidenter eller akut hjälp. Det är också en första kontakt med IT-avdelning för att få stöd i olika frågor gällande digitala verktyg, tjänster och telefoni, vare sig det gäller beställning eller problemlösning.

Nedan beskrivs förfarandet för IT-supporten:

 • Telefontiderna är 07:00-16:00 alla vardagar (stängt röda dagar och helger)
 • Frågor skickade till e-postadressen hamnar automatiskt i IT-avdelningens ärendehanteringssystem. Ärendet skapas direkt och bekräftelse skickas tillbaka inom ett par minuter
 • På weben kan du själv skapa och följa upp ärenden, samt ta del av guider, rutiner och information som IT-avdelningen tagit fram för att lösa ärenden som andra anställda i kommunen har haft. På weben kan du med andra ord få svar på dina frågor utan att behöver upprätta en kontakt med IT-supporten, vilket i vissa fall kan vara snabbare svar på dina frågor
 • IT-supporten har som mål att svara på ärenden som upprättats via e-postkontakt eller web inom 48 timmar (ej inräknad helger och röda dagar)

IT-tjänsteperson i beredskap (IT-TIB)

Telefon: 031-334 10 68

Samhällsviktiga funktioner bedrivs inom kommunerna dygnet runt på årets alla dagar. Dessa funktioner har ett behov att kunna få stöd och hjälp utanför kontorstid av IT-avdelningen.

Kraven på verksamheterna ökar i takt med att fler och fler arbetsprocesser digitaliseras, vilket då ökar kravet på en stabil och fungerande drift och förvaltning av IT-system och nätverk.

Denna rutin beskriver förfarandet för IT-tekniker i beredskap.

 • Beredskapstid är 16:00-07:00 vardagar samt 00:00-24:00 lediga dagar samt helger.
  Övrig tid 07:00-16:00 gäller 0523-61 35 80 (13580)
 • Uppdrag får endast komma via SOS-alarm och ges till av respektive kommun godkända kunder
 • Inställelsetid är 30 minuter (ärendet påbörjas och återkopplas till kund)
 • IT-tekniker skall av kund få Ansvar, Verksamhet och eventuellt Aktivitet för att kunna redovisa nedlagd tid till IT-handläggaren som i sin tur fakturerar kunden (verksamheten) med 700: - för påbörjat ärende (1h) samt 700:- per nästkommande påbörjade timmar. Nedlagd tid redovisas till IT-handläggare skyndsamt efter beredskapsvecka
 • IT-tekniker får vid större incident beordra in andra tekniker i tjänst, IT-chef skall hållas underrättad