Så kan du utforska AI-verktyg ansvarsfullt


Artificiell intelligens (AI) är ett spännande område med många möjligheter. Men det kräver också att vi är försiktiga och ansvarsfulla när vi använder AI-verktyg. Därför vill vi tipsa om Microsoft Copilot för web (Bing Chat Enterprise), ett AI-verktyg som är säkrare än Chat-GPT ur perspektivet informationssäkerhet.

Det finns flera AI-verktyg tillgängliga för allmänheten och ett av de mest populära hittills har varit Chat-GPT men i den här guiden lyfter vi fram alternativet Microsoft Copilot som vår rekommendation för alla anställda som vill använda AI-chat i arbetet (även kallad Bing Chat Enterprise). I och med denna lösning så rekommenderas inte Chat-GPT att användas i arbetet.

I våra kommuner Sotenäs, Munkedal och Lysekil (SML) är det bra att vi utforskar möjligheterna med AI, men det behöver göras på ett ansvarsfullt sätt. En viktig aspekt är att garantera informationssäkerheten och följa juridiska och säkerhetsmässiga bestämmelser när vi använder AI.

Det finns frågor om vilken information som egentligen kan användas i AI-verktyg. Det är avgörande att aldrig lämna ifrån sig personuppgifter eller känslig information i dessa verktyg. Verktygen skiljer sig också åt avseende hur företaget bakom AI-verktyget kommer åt det som användaren skriver in i verktyget. Just sett till informationssäkerheten är Copilot för web ett säkrare verktyg än Chat-GPT, vilket beskrivs mer ingående nedan.

Microsoft Copilot för web (rekommenderas)

Det finns sedan november 2023 ett alternativ för alla medarbetare i våra tre kommuner; Microsoft Copilot för web (Bing Chat Enterprise) *. Informationen vi matar in där lämnar aldrig kommunens organisation. Microsoft har inte åtkomst till informationen och informationen används bara i just den chatten som du skrivit in den i (stänger du ner webbläsaren försvinner informationen). Informationen används heller inte för att träna AI-verktyget. Dessutom loggar du in med ditt användarkonto i kommunen i stället för att använda ett privat konto som behövs för Chat-GPT.

* Copilot för web ska inte förväxlas med Copilot för M365 vilken är en tilläggsprodukt för AI-funktioner i M365 (Office, Teams, Outlook etc.)

Chat-GPT

Chat-GPT rekommenderas inte att användas i arbetet på grund av integritets- och GDPR-skäl.

Användaren har ansvaret

Den här sortens AI-verktyg har god fantasi och hittar ibland på sådant som den inte vet för att ändå kunna generera en text. Kunskapen är begränsad till den period den tränats till eller till den information som du matar in och saknar ofta kritiskt tänkande. Därför behöver du alltid använda ditt kritiska tänkande när du tolkar svaren du får och dubbelkolla med pålitliga källor.

Verktygen saknar mänskligt omdöme och känslor eftersom informationen är baserad på data och algoritmer. Därför är det viktigt att komplettera svaret med mänsklig bedömning och insikt. Var också transparent med när du använt dig av AI för att skapa en bild eller en text så att vi sprider kunskapen om vad som är möjligt.

Vår rekommendation

Vi rekommenderar att du som medarbetare inom SML-kommunerna använder Microsoft Copilot för web i stället för Chat-GPT i de fall en AI-chat är ett lämpligt verktyg. Det är viktigt att du tänker på vilken information du matar in och att du använder verktyget och materialet som skapas på ett ansvarsfullt sätt.

Hur du kommer igång

Du når Copilot via webbläsaren Edge och ikonen längst upp till höger eller via bing.com/chat. Kontrollera att det står ”Skyddad” överst på webbsidan eller i Copilot-panelen beroende på vad du vill använda och att du är inloggad på bing.com/chat med ditt användarkonto i kommunen (se bild nedan).

Kolla gärna även den här korta filmen från Högskolan Kristianstad Kom igång med Bing Copilot: Chat och Skriv (youtube.com) Länk till annan webbplats.

Philip Söderberg, digitaliseringsstrateg, Sotenäs kommun

Elin Hedlund, digitaliseringsstrateg, Munkedals kommun

Joachim Sundström, verksamhetsutvecklare digitalisering, Lysekils kommun

Johan Christensson, IT-arkitekt, SML-IT